Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 845

fy. Vini alb. \ij. Album ovi parum. Sacch. alb. dj. M.

't Welk met een doekje op het oog worde gelegd; hier by is naauwkeurig in agt te neemen, dat men ten allen tyde de oogen bedekt houde, en befcherme voor de buitenlugt.

Verder moet men over zwaardere gevallen eenen kundigen raadpleegen.

§ VUL

Over byzondere voorvallende Ongemakken.

Tot deeze klasfe breng ik hoofdzaakelyk die, welke eene zeer fpoedige hulp vereifchen , of den lyder in gevaar brengen, om oogenblikkelyk te derven ; weshalven tot deeze klasfe behooren, het doorzwelgen van eenig vergift, of uitwendig aangebragt, de drenkelingen, verwurgde , gefmoorde en diergelyken.

Ik vooronderllel dat iemand, die geroepen word tot hulp van den zodaanigen , kenne de onderfcheidene teekenen, waardoor deeze ongemakken onderfcheiden worden, dus ik alleen maar kortelyk zal tragten aan te toonen: in hoe verre men de vereischte middelen uit kelder en keuken bekoomen kan, tot redding van de zodaanigen. Ingeval van ingenomene vergiften, moet men Hhh 3 in

Sluiten