Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W. FOLK E R S M A , GENEES-

in de eerfte plaats het braaken bevorderen, door al dat geene 't welk, maar vet is, als olyven-oly, boter, enz. daar op eene menigte van laauw water laaten drinken, zo veel hy maar kan, of dun bier met boter of olyven-oly; kan hy 't zelfs niet. neemen, dan moet men het braaken bevorderen, door eene penneveder in olyf-oly gedoopt, of met den vinger.

Het herhaald clysteeren met water, laauwe baden, 't menigvuldig gebruik van melk met boter, vette foepen, zyn in dit geval ten hoogften dienftig ; by volbloedigen kan, om erger toevallen voor te koomen , veilig eene ruime aderlaating gedaan worden.

In geval van fcherpe vergiften, zyn insgelyks de braakmiddelen noodzaakelyk, waar by de lyn-oly, gerfte-water met veel lyn-oly, of eenig andere oly vermengd word; hoe meerder vet men gebruikt, hoe beter. Zoo het lighaam van 't vergift gezuiverd is, moet men alles geeven wat verzagtende en voedende is, als een afkookfel van havergort, gepelde gerst, gelei van kalfspooten met de flym van gom en honing vermengd, 't menigvuldig clysteeren met melk en olyven - oly , of vette vleesch - foepen, is zeer dienftig; is de keel verhit , dan geeft men een gorgeldrank uit gerftewater en honing, of men fpuit dezelve in de keel; om te rusten geeft men den lyder een greintje apium, en nu en dan een dronkje oude wyn.

Met

Sluiten