Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

85ö W. FOLKERSMA, GENEES-

deruggegraat wryft met ruuwe wolle doeken maakende onderwylen zagre beweegingen; men ftrykt en wryft zynen onderbuik, klopt hem op den rug, en beweegt zagtelyk zyne ledenmaaten AJ het hevig fchudden, het onderfte boven keeren, en de warmte, is meestal fchadelyk; men zet hem met de beenen, na dat zy wel gewreeven zyn, m laauw water, uitgezonderd de bevrozenen of de verdronkenen: noodzaakelyk is het dat men' hem lugt in de long blaaze, dit verrigte men ol door hem de punt van een blaasbalk, met nat linnen omwonden, in den mond te fteeken, onderwylen hem de neus toe te knypen , om zo doende hem langzaamerhand de lugt in te blaazen, of door zynen mond op des lyders mond te leggen, of door de fteel van een tabakspyp.

Het is niet minder noodig dat men lugt in den endeldarm blaaze ; dit gefchied of door een blaasbalk, of door een tabakspyp: de tabaksrook, door « een of ander inftrument ingebragt, is mede zeer dienftig; desgelyken is het zeer noodig, dat men met een penneveder, gedoopt in oly, het braaken zoeke te bevorderen, of men zoekt hem door 't inblaazen van fnuiftabak in de neus tot niezen te verwekken. Onder 't gebruik van deeze middelen }i het noodzaakelyk,dat men onderwylen een kundigen Genees- of Heelmeester haale, opdat men de verdere beftiering aan den zodaanigen overlaate. < Zo 'er zig tekenen opdoen , dat de lyder weder

Sluiten