Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIER. EN> VEERTIGSTE GESPREK»

I N h o u a.

Gaspar Fagel voord Raad ■ Penjïonaris t'lë plaats van de Witt, De Prins voord g$« magtigd, om de Regeering in de Steden va® Heiland te veranderen. ——- Beroertene te Rotterdam, te Delft, te Leiden Gouda, Dordrecht en Haarlem. Staat van Amsteldatn. De Burgery is daar ook misnoegd op ie Regeering. De Stad is geneigd, om den Prins meer gezags te bezorgen. De Prins verfchynt 'er in de Vroedfcbap. Gifte aar» hem gedaan. Misnoegen ever bet bewaarert der Sleutelen. Artikelen door de Burger? voorgedragen. De Rcgeenng fielt baars Ambten ter hefebcidenbeid van den Prins. Oproer voor bet Huis van de Ruiter^ Eenige Burgers nemen bezit v*n de Deelt.

X. dëel* A j ytr9

Sluiten