Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

YEREENïGDE NEDERt-i^NDEN.

7

Franfchen ontruimd, en door den Bisfcbop van Munster in Overysfel. Engelfcb» Brandjïicbter ontdekt en gefïraft. Zeegevegten met de Vtrïenigde Engel'ftbe en Franfche Vlooten. — Brief van C. Tromp,'«—■

Z,eejlag by Kykduin, • Vrede met Enge'

lai.d, Keulen en Munfler. De Franfshen verlaaten Gelderland. Gedachten over de berftellirtg van de drie Geivesten in de Unie. ffievwe Regeerings Reglementen in dezelve ingevoerd. Veldflag by Senef. Grave en Iluy veroverd, De Ruiters vrugteloeze togt naa de Franfche Karibifche Eilanden. Het Hertogdom van Gelderland den Prins aangebe» den, van hem afgeflagen. —— De Ruiter pa Sicilië gezonden. Hy overlyd aan zyns wenden. De Staaten en Frankryk neigen tot Vrede. De Vredehandeling te Nieuivmegen begonnen. TVederzydfcbe Krygsbedryven. Dood van Amelia van Solms, Weduwe van Fredrik Henrik. Wicquefurt gevangen , by ontvlugt zyne gevangenis. De Prins van Oranje trouwt de Prinfesfe Maria, Dochter van den Hertog van Jork. VeldA 4 fa

Sluiten