Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vereenigde Nederlanden, ir

fieinfibe FaSlie moge gezuiverd worden, en niemand, dan die betydenis deed van den Hervormden Godsdienst, tot de Regeering teegelaaten; en hier mede trok men, verzeid van twee Leden van de Vroedfchap, nai den Stadhouder, doch het werd door de Régeering van punt tot punt wederlegd; nogthans Zagen de Leden van de Vroedfchap zig, op het aanhouden van eenige Burger - Officieren, voorgevende te fpreken uit naam van de Burgery, en door het dreigen van de Eoeren, genoodzaakt, afïtend van hunne Ambten te

doen. De Prins ftelde toen by eenen

Brief, nieuwe Burgemeesters, Schepenen en Vroedfchappen, zonder voorafgegaane Nominale, aan, terwyl de afgezetten onttogen bleven tot het Jaar 1692. — Te Leiden ging het niet beter; men begeerde aldaar niet minder, dan dat de gantfche Regeering oncflagen zou worden, en benoemde tagtfg Perfoonen, uit welke men wilde, dat de Prins de verkiezing van nieuwe Regenten zou doen, zo als dan ook gefchiedde, terwyl 'cr tevens eenige punten geregeld werden A 6 ttM

Sluiten