Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREENIGDE NEDERLANDEN. S|

de Kerk, —— Den 5den van die maand

liep de Burgery te hoop, verklaarende alle de Heeren, omdat zy het Eeuwig Edict bezworen hadden, vervallen vaa hunne Ambten, ' en zig begevende tot den Prins, met verzoek om eene nieuwe aanftelling. ——— Den Heer Mattbys Vompe, Baljuw van Zuid- Holland, werd de dood gezworen, zo hy tot Burgemeester verkooren wierd. De Stadhouder zond Gemagtigden derwaards, die zeventien Leden van den Oud-Raad of Vroedfchap van hunne Posten vervallen verklaarden, en

anderen aanftelden. Te Haarlem was

reeds het Huis van den Heer Ashanim van Sypeftsin geplunderd, voor den moord, aan de is Witten gepleegd, omdat het gemeen een vermoeden had, dat de Raad - Penfionaris zig daar in verfchoolen hield; naderhand dwong het gemeen de Regenten hunne Ambten neder te leggen, ook werd de gantfche Krygsraad buiten bewind gefield, doch alla de oude Regenten werden, één uitgezonderd, door den Prins weder herfteld in het bewind» Dan het zon te lang vallen, alle de byzon-

Sluiten