Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jfg 6ES-C111EÖENISSEN DER

leettrepot en Jaarsveld, plunderen Je het Dorp Uencn zelve. In September beroofden zy Lc/>/Ü; , Lsksmor.de, Kapelle, Benskoop, Loosdrccbt, Hilverfom en Emmenes. Waterveen en -£ö>j*ö/ werden in 't begin, en Abcoude in het einde van November deerlyk verbrand, niettegenftaande de meeste van die Dorpen Franfche Savvegarde hadden. Te vooren in de maand Oftober hadden de Franfcben een Schansje by f' Graavenland aangetast, doch zy werden door Prins Jeban Maurits tot tweemaal te rug gedreven, jlmeide werd door Bampbield verlaaten, waarom hy in hegteni» genomen, doch naderband ontfiagen werd. — Deaanflagen

daarentegen , om Naarden, Woerden en Zivartfluis te heroveren, mislukten ook in het najaar. Dus ook het beleg van Charleroi* het welk moest worden opgebroken. — De aanftaande Winter baarde groote vreeze in Holland, alzo men meende, dat de vorst den Franfcben gelegenheid zou geven, tot eenen inval in dat Gewest; ook werden alle middelen, die men dagt in 't werk te Geilen,

Sluiten