Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEKEEttlGDE NEBERLANDEW.

Ien,om denzelven te verhinderen, niet ten uitvoer gebragt, zo door gebrek aan Volk, onwilligheid der Boeren, als anderszins, Het geen men gevreesd had, werd ook maar aj te wel bevestigd. De Hertog van Lmm$«'rg brak den 17 December van Utrecht op, en kwam met eene aanzinrfyke magt te Woerden, en zig met de bezetting aldaar verfterkt hebbende, trok hy rusfehen Schoonhoven en Oudewater, en van daar naa te Wierikken bezuiden den Rhyn, om te beproeven, of het vs fterk genoeg was, orn 'er met Paardevolk over te komen, doch het werd niet fterk genoeg bevonden. Hy zelf was inmiddels langs de Noordzyde van den Rhj„ getrokkea naar Zegveld, en voorts naar de Mye-Polder by Bodegnve, laatende de Post aan de JVieu•werbrygge aan de linkehand ]iggen< ^

Graaf van Koningsmark was op de eerfte tydmg van de aankomst der Fmnfchen vaa Bedegrave vertrokken, hebbende hy van de Gemagtigden der Staaten last bekomen, om in den uiterften nood niet verder dan tot de Gntfiki Shü te wyken. Doch. mm vaJt

Sluiten