Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ftt CSCEIIEDENISSEN EER.

het Regiment van Zyne Hoogheid waren naa leiden getogen, zonder in die Sta l ontvangen te zyn, waarop zy naa Alfen waren gekeerd. Aan de Ccudfcbe Sluis ftond Koningsmark in Slagorde, en men begon zig te verfchansfen, toen de Vyand voor de Brug van Ztvammer* Ham kwam, welke Bug aan den Zui ikant van den Rbyn was opgehaald, en door eenige manTchap bewaard werd. Dan deeze manfchap verliep terftond, — Eenige Franjibêa kwamen toen met Vaartuigen over den ftroom, die daar open was, lieten de Brug r.eder, en het gantfche Leger in Zvoammerüsm, het welk van zyne Bewoners verlaaten was, en terftond aan kooien gelegd werd, uitgenomen het Huis van den Schout, daar de vlam niet aan fcheen te willen vatten, «loch alle de Schepen met levensmiddelen^ daar gevonden, werden mede verbrand — Van daar' toog de Vyand terug, den Rbyndyk langs, naa de Zuidzyde vm Bodegrave, alzo het ontlaaien van het w.'der, zynde de wind van Oost in West, de vorst in regen verkeerd , kern verhinderde, verder in Heiland

ia

Sluiten