Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rtRJENlODE NEDFRLAKDErf.

in te dringen. Bodegrave werd toen:

ook, op verfcheiden plaatzen, in biand ge. fioken, en op één Huis na, in de asfcha gelegd. De Buitenplaatzen en Polder-

molens daar rondom werden mede allen verwoest en verbrand.

Z Ik heb reeds in myne kindfche jaaren, in de School veel van de Franfèhe Wreedheden , hier gepleegd , "v\ de zogenaamde Fra-fcbe Tyranny, gelezen, en dit heeft van dien tyd af een inwendigen afkeer in myn hart tegen die Natie verwekt.

V. Juist om zulke redenen is het, dat ik en anderen duizendmaal gewenscht hebben, dat foortgelyke Schoolboeken geheel buiien gebruik raakten, want dus zou men met even weinig moeite foortgelyken afkeer tegen de Engelfchen en andere Natiën kunnen inprenter. Men zou zelfs zyne eigene Natiehaatlyk kunnen maaken, indien men ets misdaaden van eenigen op een geheel Volk wilde toep 'sfeu. Wat onlangs Uertegenhoscb van fommige Soldaaten heeft moeten ondergaan, weet gy. Maar zoudt gy daarom van

Sluiten