Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(AO. 1673.) VSREENXGDE ED&REANDEff. 3Ï

gezegd heb, den Vyand uit Heiland te rus; te trekken, en zig weder naa hunne Bezettingen te begeven. Van onze zyde had de vorst gelegenheid gegeven tot het hernemen van Koeverden, hetwelk gebeurde op den 39

van December. Met deti aanvang vatt

het volgende Jaar 1673 werd door de Z-.vceden een voorflag ter onderhandeling gedaan, niét zonder aandryvicg van Frankryk, die Brmdenhurg en den Keizer zogt op te houden , en zelfs de Staaten tot het min hevig voereu van den Kryg te brengen. *— De Ziveedsn fielden voor, dat Frankryk en Engeland geneigd waren tqt de Vrede, dat zy Duinkerken voorfloegen als de plaats der ©nderhandï* lingen, en dat Greot • Brittanjs aan de Staaten ecnen ftilftand van Wapenen voor den tyd van drie maanden zou veiieenerj» -— De Staaten verklaarden zig mede genégen tot de Vrede, doch wezen Duinkerken als ffitó» dclplaats en den Wapenvt."IIhrd voor ttrle maanden van de hand, bi^eerendê ook voor af te weten, op welken vo^t men rran«ffcie*n zou. — Eindelyk bragt men hét zo verre B 4 dat

Sluiten