Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32

GESCHIEDENISSEN n?H

dat Keulen als de plaats der onderhandeling

bepaald wierd. De Keurvorst van

Brandenburg voor zig zeiven bedugt wordende, hield den beloofden onderfïand te rug, en floot een Verdrag met Lodewyk

den XIV. Sommige Leden uit de

Vergadering van Heiland fcheenen nu ook te neigen tot het aanvaarden van een' algemeenen fliiftand van Wapenen, dan de Prins, die de Vergadering bywoonde, wjs van andere gedagren.

Z> Had de Prins dan uitzigten , dat men niet het voortzetten van den Oorlog eei Ijker Vrede bedingen zou? —— Men was toch van den byftand van Brandenburg verdoken ?

V. Hy hield, gelyk ook niet onwaarfchynlyk was, den Staaten voor, dat Frankryk, geduurende dcu ftilftand van Wapenen, de overmeesterde Plaatzen zou inhouden en veiflerken, en zyne Krygsmagt vermeerderen, en na het eindigen van den ftilftand, den Staat met nieuwe magt aanvallen, en ©nder and.re redenen, die grooten moe.d

adem-

Sluiten