Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VER.EENïGDE NEDEPLANDR.V. 33

té- zy» , omdat s'Lands Magt daar geheel r.y een getrokken was. —Geduurendo deeze verrigtingen waren de Staaten in onderhandelingen met Ziveeden en Denemarken, met welke beiden een Verdrag van Koophandel geflaoren werd, ook had men eenige weeken te vooren een Verbond gemaakt met den Hertog van Lotharingen, en zig nader verbonden met den Keizer, en met Spanje, welk laastgemelde Hof *m Frankryk, op den 16 Ocfcober den Oorlog verklaarde. Zynde alle deeze Mogendheden tot hier toe te rug gehouden door de overmagt van

Frankryk, milem de UI. zig op het

einde van September naa het Staaten Leger, welk by Roezeniaal bycengetrokken was begeven , en zig verëenigd hebbende met de Spaanfcae en Keizerlyke Troepen, was by Venlo over den Myn getrokken. En naar Nuis, Andernoch, en andere Plaatzen veroverd te hebben, floeg hy, met het verëenigd Leger in de maand van November bet beleg voor Bon-, op den elfden fiteovelde de Graaf van Koningmask, en daags & & daar

Sluiten