Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERESNIÖEE NED2R£AH»fiN. 3$

volk? Manr.cn daar is Bestevaér, «Kf helpen. Ik zal hem eek niet vetlaaten, zo lang ik adem kan fcluppen. Hoe dit eerfte gevegt afliep, kunt gy oVmsken uit den Brief, in Zeemans ftyl, door Tromp aan zyne Zuster gefchreeven.

BEMINDE SUSTER!*

Gisteren hebben ivy den dans aengegaen, $& ben Godt fy geloof t ge fond t, en hebben om hart eens voeder opgei aalt ah Keuningen. Ik ben op myn vierde Schip, de Comeetflar, en meene van daeg een braven dans te dansfen* Wy krygen de Franfen foo ach 'f loepen, dat fy de Bram feil s en alles byfetten, en foo bet van daag foo voortgaat, foo hoop ik dat altir vrienden en ons gebedt verhoort fdl zyn, en dat wy van de tyranny verlost zullen vierden, Adieu. Oouragis. 'f Sal ivaerachtigb votl gaen.

* Jttny 1673,

t. TROMP.

Z. Bjf

Sluiten