Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEP.EEN IGDE NlBERLANDrN. 41

tó'Esiréesy de Ruiter geraakte in gevegt nut Prins Robbert, en Tromp, die de agrerhoede had, (treed tegen Spragge drie uuren agte»* een, zonder éénen gekwesten te bekomen, «' Est ées en Prins Robbert begonden eerst te wyken, waarna de Ruiter Tromp te hulp kwam, tegen spragge, die overgegaan ia een Sl^ep , om van Schip te veranderen , verdronk, dewyl de Sleep in den grond werd gefchooten. Prins Robbert toen de Ruiter gevolgd zynde., werd het gevegt zo. lievig , dat 'er byna geen voorbeeld vaa dergelyken Zeedag was. ~~~~. Tegen den avond zag men twee of drie Engelfcbe Scheepen zinken, van onzen kant werd nier één Schip gemist — ■-—■ Doch de beide Vlooten waren zwaar befcliadigd, en de Engelfchen zo zeer, dat zy met den nagt, die den ftryd deed eindigen, naa hunne Kujt (levenden. — Zy hadden , behalven Spragge, verfcheiden Kap teincn verlooren ; van de onzen waren gefneuveld de Vice-Admiraal Jan de Liejde, en Ifaak Siveers en eenige Kapiteinen. De Engelfebeu fchrevcn zig egter de eer der

Sluiten