Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4* (AO. I674.) GESCHIEDENISSEN DER.

overwinning toe , maar meer voordeels behaalden zy in de Indien , daar zy zig van Trinqtiencmale en S. Thomas en Tabago mees-» ter maakten.

Z. Zo veele voordcelen, als de Engelfchen, deels wezenlyk, deels naar hun voorgeven, behaalden, zullen den Koning van Crtet-Bris. tanniën te afkeeriger van de Vrede gemaakt hebben.

V. Integendeel, niettegenftaande deeze voor* deelen werd Karei den II tot de Vrede be» wogen door verfcheidene redenen, vooreerst het Volk was den Oorlog moede; ten tweeden, het Parlement weigerde nieuwe lasten tot het voorzetten des Oorlogs op zig te neemen; ten derden , de onderflandgelden Van Frankryk waren daartoe niet voldoende; cn ten vierden , Spanje dreigde Engeland. den Oorlog te verklaaren; om deeze redenen was het, dat de Vrede tusfchen Engeland en deezen Staat den 19 February 1674, te West*

atunfter geteekend werd. ■ Waar op de

onderhandelingen te Keulen , tot hier toe fleepcnde gehouden, plotzelyk werden afge-

bro*

Sluiten