Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48 GESCHIEDENISSEN DFR

Zutpbcn op.lroegen, waar toe fommigen en onder anderen Utrecht Zyne Hoogheid fterk aanraadden, maar op raad van Holland en Zeeland bedankte de Prins voor dat aanbod, en herftelde, na veele moeijelykhedcn, de Regeering van dat Gewest. Vervolgends verdeedigde zig de Prins, tegen vermoedens, als of hy na de Opperheerfchappy dong , in eenen Brief aan die van Zeeland, en in Holland, verboden de Staaten te zeggen of te fchryven, dat de Prins naar de Souvereiniteit

over de Gewesten gefïaan had. Doch

het was niet zeer naar s' Prinfen zin, dat Ernst Kafimir van Nasfau , dit Jaar , als Erfftadhouder van Groningen en Ommelanden* als ook van het Landfchap Drenthe werd aangefteld.

Z. Werd dan dit Jaar de Vrede nog niet

getroffen ?

V. Keen; Nymeegen werd wel tot de handelplaats vastgefteld, en de Ambasfadeurs derwaards gezonden , doch inmiddels veroverden de Franfcben Limburg , het welk de Paus vergeefsch tragtte te ontzetten ,

egtcr

Sluiten