Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIER- EN- YYFTÏGSTE GESPREK.

I N H O V B.

Utrhaaling en uitbreiding van fommige byzonderbeden geduurende en op de Nieuwmeegfcbe Vredehandeling. Tabago gewonnen en verloeren. Opfchuddingen in Groningen , enz. — Huwelyk van Willem de III met Maria van Jork. — Oproer aan de Zaan. Stil' Jland van Wapenen. Twist over het ontruh men der Steden door de Franfcben. firemt de Vredehandeling. De Franfcben geven tte. De Vrede word geteekend. Veld/lag by tergen in Henegouwen, vier dagen na het teekenen der Vrede. Verraad in Engeland ontdekt. De Hertog van Jork verlaat dat Land. Twist wet Vriesland over bet tfdanken van Krygsvolk. Met Amfteldam. jtxtr htt verf erken van Kaarden. Dood van

Prins

Sluiten