Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Prins Joan Maurtts van Nas/au, van fVolfert van Br ederode, de Graavin van

Bentbem, en Joost van den Pondel. - .

Frankryk /laat den Staaten een verdeedigend Verhond voor. Haalr Engeland over in zyne belangen. Doet verbeiden eisfcben op de Spaanfcbe Nederlanden. Verbond van Koipbandel met de Otiomannifcbe Porte. Komeet of Staartftarre. De Franfebe* vallen in het Luxemburgfcbe. Verklaar,» verfcbeiden goederen van dtn pri„, mn Oranje verbeurd. De Staaten fluiten een Verbond met Zweden. De Franfcben. onderneemen een' Burger van Awjïeldam op ** lieten. De Franf.be Gezant vordert, dat hem gegUKj ^ ^

ders Poort te ryden . VerfchilUn ha

Engeland. Snrinaamen aan de ft>(St m6 fcbe Maatfcbappy verkogt. De Heer van Somnelsdyk , Gouverneur aldaar , door de

Soldaaten omgebragt Twht mf gfn

Keurvorst van Brandenburg. W Jfr

Franfcben in Vlaanderen; de Staaten zenden Sooq Man ter hulp van Spanje. Dt Fr-an* C * fcbs»

Sluiten