Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ö geschiedenissen d£r

kanderen deu Oorlog, Vergeef/cbe hoop op voordeelige bedingen omtrent den Koophandel met Engeland, hm u ... Twist tusfcben Koning Willem en Amjield m, over bet zenden der ISominatie van Schepenen na Londen, over het toelaaten van den Graaf van

Portland ter Staatsvergadering. — VèW

flcg van Fleury. Zee/lag, in welken de Engelfche en Staatfche Vlooten de nederlaag hebben. Geweldig Oproer te Rotterdam en te Haarlem,

Zoon. Indien het u gelegen kwam, waarde Vader, zou ik u geern veizoeken, •m eenige nadere opheldering van fommige Gebeurcenisfen , geduurende de Vredehandeling te Nieuwmegen voorgevallen, en van fommige omftandigheden, dien Vredehandel zei ven betreffende

Vader. Met alle vermaak wil ik uwen weetlust voldoen. Geduurende de Vredesonderhandelingen te Nieuwmsegen, waren 'er, ge,lyk is u, in een kort begrip, reeds zeide,

nog

Sluiten