Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sn ********* 'er onder ftookreti. De

Koning van Frankryk verz0gt aan den bui-gewoonen Am^^deur, den Heer vo* Lessen Vm ^ ^

* *» en de Staaten tfe Wekere* dM ny gezind v/as nm H^

maatreden ÏT sf! ° gCnomei1

len TT ^ vervul.

ƒL l LeeUWe" kwam d™ ''n den

laag, alwaar op den *mpaf, . . p aen z"nden tyd Temple uic

*V'W aankwam , die ^ 1C

-er .lycircap ontvangen w,rd , da ^ kr;eg . dat de üor.o, z ui ,ervo?gd werden

Hy bi-agt «et ook zo serre , ,„c 'er een nieuw verdr g tusfeh^n f„ , *

£ cTZ\rd'wdke 6eid-

:e et e„ TndCn °°r,0g F^yk ,oort

petten, ,„ gcvaiIc de

1 TSTTSt * * Steden in

Mo. der vrede, ïe zullen ontruimen

C * Z, My

Sluiten