Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREENIGDE NEDERLANDS . $t

V. De Koning van Frankryk had dien va» Engeland doen verzoeken, om du Cros uier Londen af te vsardigen met Brieven aan den Ridder Temple in den Haag, met last, dat deeze zig terftond naa Nieuwmegen zoude begeven, om de Zivcsdsn in 's Konings naam te overreeden, dat zy wilden toeftaan , of zelfs wel verzoeken , dat de Koning van Frankryk het ontruimen der Steden en het teekenen der Vrede , om hunnent wille, niet langer wilde uitftellen. In welk geval de Koning van Engeland hen deed verzekeren,, dat hy de kragtigfte middelen zou aanwen» den, om de Zweeden in het bezit der verloeren Steden te herftëllen

Z. Dit was zeker een weigevonden flap van Frankryk, om met eere van den Oorloge ontheven te worden. Wat volgde hier op ?

V. Eene verbaazende ontzetting van Tem» ple , Fagel en anderen, die, benevens den Piins, op niets anders dachten, dm op de voortzetting van den Oorlog, te mrer daar de Franfcben zig te Nieuwmegen hier omrrent zo geheim hielden, als of zy 'er niets van C 7 wis*

Sluiten