Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«4 GESCHIEDENISSEN DER1

dat hy yllings het Leger verliet, en zig tiaa Dieren begaf, om zig met de Jagt te ver;

raaaken. ■ De Vrede tusfcben Frankryk

en Spanje was een gevolg van die rusfehen onzen Staat en de eerstgemelde Kroon; ook verdroegen zig de andere Mogendheden, doch* »er verliep nog een groot gedeelte van het volgende Jaar, eer alle twisten , die over byzondere zaaken zig opdeeden, geëindigd waren.

Z. Nu ben ik verlangende, welk Toneel van gebeurrenisfen zig openen zal , na dat tm de rust in Europa weder herfle'd wns ?

V. Niet veele Jaaren duurde deeze rust, ook werd zy telkens geftoord door tnoeijelykheden, die de zaaden in zig vervatten van volgende Oorlogen. In Engeland had men een verraad ontdekt , gefmeed , cm verandering in de Regeering en herftel van den Roomfehen Godsdienst te wege te brengen ; de Hertog vm Jork , deezen Gods« dienst openlyk belydende , achtte zig toen ia, Engeland niet larger veilig, maar deed eene keer naar den Haag, en na een kort;

•ft*»

Sluiten