Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREeNIGDE nederlanden. Cf.

ten. < H.er over vv s ck Prins zo ge-

belgd , dat hy reden van dit vermoeden vorderde; byzonder was hy geftobrd op den Penfiöoaris Heemskerk, die men z,ide, ge. zegd ie hebben; ;, Dat de verwerking van „ Naarden flegts 3co ooo guldens zou kosten doch dat de tyd wel zou kunne , ko„ men, dat Amfiddam wel om 3 milli->cnen >, zou willen, dat het niet gebeurd was." — Ondertusfchen werd van de afzmdiüg een aanvang gemaakt, doch de verfterking van Kaarden bleef nog eenige Jmren agter. De Ridderfcttap te«üsfcben wilde allen die kwaad vermoeden tegen den Prins opvatten, voor verltoorers van de openbaare rust hebben aangemerkt.

Z Was dit Jaar 1679 ook merkwaardig öobï de Sterfgevallen van aanzienlyke Mmnen?

V. Ja, in hetzelve overlet-d de vermaarde Prins Joan Mauriu van ^sfau, Veidmaarfchalk van deezen S.aat, en mifeh % Heer van Brederode, de laatfle m^niyke afftammehng van dat aanzienlyk Huis ; en in den Haag de Graavin van Benthem, en de alöm

be-

Sluiten