Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

70 (Ao. l63l) geschiedenissen eer

deele van den Koophandel , een Verbond van Handel met de Ottomannifcbe Porte te

fluiten. Wanneer op het einde van het

Jaar zig een Komeet of Staanftar vertoonde , maakten veelen daar uit voorfpeliingen van naderende Oorlogen , en zy meenden, hunne gedachten bevestigd te zien, wanneer in het begin van ió8 . de Franfche Troepen in het Luxemburgfibe rukten , en Lodewyk de XIV. eisch deed op den Oudenburg van Gend , de Stad en Kaftelenye van Aalst, Geertsbe gen, Ninove, 't Land van Bever en, de Ambag'en van Asfenode Boekboute, en eenige andere Plaatzen in Vlaanderen.

Z. Zeg my toch, zo het u gelieft, waarop grondde Koning Lodezvyk zulke onbiliyke eischen ?

V. Alle deeze Plaatzen door de Wapenen te vooren bemagtigd en weder ontruimd hebbende, zonder dat de wedergeving daar van by de Vrede bepaald was, zo oordeelde hy, zyn regt daarop behouden te hebben, en begeerde ze van Spanje, ofwel anderen van gelyke waarde. —— Met meer dan

zes

Sluiten