Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREEMdDS NEDERLANDEN. 7$

voer te doen brengen, en wel bevelen, waardoor het Burgerregt deezer Stad gefchonden moest worden.

V. Op de verwondering, welke de Staaten op den eisch van zyne Majefteit toonden, leverde d'Avaux terftond een nader Venoog in, aan de Staaten van Holland. Doch het befluit der Staaten van Holland liep hier op uit, dat men befloot den Luitenant te vonnisfen, om onthoofd, en de overige Manfchap om voor 10 Jaaren gevangen gehouden

te worden. . Alles werd dan hier toe

m gereedheid gebragt , en een Kist, met zwart laaken bekleed, op het Schavot ge. Held; doch, nadat aan de gevangenen hunne vonnisfen waren voorgelezen , kregen zy

allen pardon. Dit was naauwlyks af-

geloopen , of d'Avaux verwekte een nieuw verfchil, door zyn verzoek, om ter gehoor toegelaaten te worden , ter bekendmaaking der geboorte van eenen Hertog van Bourgon. diënt en wel zo, dat hy door de zogenaam. de Stadhouders.Poort mogt ryden, hetwelk hem door de Staaten, om in geene moeilyk-

Sluiten