Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 <JESCHIET5ENISSEN DF.TJ.

h?fd met andere ' Afgezanten te raaken , fceusch'yk'afgefhagen zvnde , nam hy dit zo kwalyk, dat het verzogte en toegcftaane gehoor geheel agter bleef. « Z. Dit wiren egrer, naar myne gedachten, 'kleinigheden, niet waarde;, om geopperd te worden, óf het moet gefchied zyn, om te 'beproeven, hoe veel men aan het gcz'g des Konings al of niet toe gaf ?

V. Engeland brast ook weder de oude ■verfchillen over de Indien op het tapyt, 'doch dit had geen gevolg, uithoofde van den twist, dien men tór binnen s' Lands kreeg, over den Hertog van Jork, en des-

zelfs mtfluidng van de opvolging. - Om

Ueeze reden fchroomde Spanje ook, om den Koning van Engeland als fcheklsman tusfehen 'zig en Frankryk tc erkennen , liever een Bondeenoodfchap kiezende met den Keizer, en dus liep de tyd door met handelen over cn weder, zonder dat men tot befltut

kwam> , . De Volkplanting van Suriname

:had tót hier toe onder'het bewind der StaaW van Zeeland geftam, doch in het Jaar

Sluiten