Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREENIGDE NEDERLANDEN.

Si

V. I.aat ik vervolgen f Na hun: vertrek, waar in zy, zig onfehuldig kennende, ge* redelyk bewilligden , deed de Prins denBrief van d'Avaux door den RaadpenG naris lezen, doch de zin werd door veelen, die de Franfche Taal niet genoeg ver Honden r niet begreepen. Zyne Hoogheid onderftelda egter, dat de verftandhouding met d'Avavx door die twee Heeren was aangelegd, zont der dat men wist, of zy 'er toe gelast wa*

ren. Na anderhalf uur toevens , traden

Ifatft en Usp weder ongevraagd in de Vergadeiing, alzoo de Burgerneefter Joitn Huidekoper, Heer van Maarfeveen, onlangs eerst op de Dagvaart verfcheenen■, oordeelde, hunne hulp niet te kunnen ontbeeren, ook verftonden zy, dat, nadien hunne naamen in den Brief niet gemeld werden, zy de raadpleegingen over dien Brief vryelyk

mogten bywoonen. De Ridderfrhap r

Dordrecbt, Hastrlem, Alkmaar en anderen beweeiden zeer driftig, dat zy behoorden :e vertrekken, Delft en eenige andere Leden verzogen de Heeren, dat zy het uit inP 5. fclülü-

Sluiten