Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VfïREGNIGDE NEDERLANDEN.

Z. Tk vreeze , dar dit ftuk een goduurige twistappel zal zyn en blyven, zo lang de Republiek (laat; alzo ik telkens van verfcb.illen over dit pun- hoor gewagen.

V. Dit voordel van AmfteUam werd door de Edelen, die met den Stadhouder ahyd meest yveren voor de Landmagt , in een uitvoerig Vertoog wederlegd. Egter als

men toonde dat men niet ongenegen was,, om ook de Zeemagt in beter fta.it re ftellen » zo bewilligde ook ,de Stad tot het onderkou, den van- eene behoorlyke Landmagt. — Maar het word tyd, dat wy de omftandigheden waar in Engeland thans verkeerde,

befchouwen. Karei de II die zo veel

onrust in de waereld veroorzaakt had door zyne onftandvastigheid, fcheen kort voor zytten dood tot andere gedachten te willen komen; ten minften hy fcheen toen voornemens te zyn , den Hertog van Jork , zynen Broeder, uit het Ryk te willen zenden, en aan de Natie te willen geven, wat haar toekwam, te weten een vry Parlement.. Maar hy werd in deeze goede oogmerken

ver»-

Sluiten