Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£© GISCFIIEDF.NISS3N DER

toe, dat de onderneming des Hertogs- te los gewaagd was. Ma.ir hoe gedroegen zig de Staaten omtrent den Koning1?'

V. Zo als met deszelfs waardigheid en het heling van den Staat fcheen overeen te komen . een buitengewoon Gezandfchap werd derwaards gezonden , om hem met zyne komst tot den Troon geluk tt wenfehen. —- De Heer van Weede , die mede tot dit Gezantfchap behoorde, zegt men , dat nfzonderlyk door Prins Willem gelast was, om zyne vrienden in Engeland te verzekeren van zynen yver voor

het Proteftantsch Geloof Ook zou de

Prins , om de Kerkelyken in EngeLmd te ondertasten , zig- van de hulp van ten Utrechts Predikant bediend hebben, die men meent , dat de Profesfor Ihrmanm Wit/ïus was. —— Dat men hier van de onderneming van Argyle en Mumnoutb niet onkundig was geweest , werd in Engeland als vast onckrfteld, en bevatte de eerfte k-lagten van. den Koning aan de-Afgezantenwelke klagten meest zagen op Amjliidtim, cn de Adilüraliteit aldaar, die zig egter <kar op, za»

ito

Sluiten