Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9§ ■GESCHIEDENISSEN DEK.

V. Hy yverde daar in ten fierkflen, en hetgeen de Staaten waakzaam tegen hem maakte, was, dat hy zig fterk ter Zee toelustte, hetwelk gezegd werd tegen de Republiek te zyn, en men geloofde zulks te meer, omdat Frankryk niet naliet, onrust te zaaijen tusfehen den Koning en zynen Schoonzoon den Prins van Oranje. —— De ïaatfte vernam, om deezen tyd zeer naauwkeurig, naar den ftaat van Engeland, door Doftor Burnet, die zig in illage bevond, en geduurïg met den Prins en Prinfes in ge-

fprek was. Deeze ontdekte den Prins

ook eenen aanflag, die door zekeren Savoojaard gefmeed was, om den Prins te ligten en naa Frankryk te voeren, welke had kunr,en gelukken, zo de Savoojaard niet al te openbr-ar met zyne brieven en die van den Franfchen Staatsdienaar Louvc-is geweest was. De Koning van Engeland inmiddels kennis gekrecgen hebbende van den gemeenzaamen ©tftgsng tusfehen den Prins en Burnet, zond den berugten Kwaaker William Pen naa den Mars, om Zyne Hoogheid te beweegen, dat

hy

Sluiten