Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÏOO (A0 1688.) GESCHIEDENISSEN DF.E.

deeze ziaken , uwe bevatting nog te boven. —— In 't Jaar 1688. verfpreidde zig het gerugt , dat de Koningin van Engeland zwanger was, het welk vry algemeen voor een werk van bedrog werd gehouden, doch welk bedrog nog lang ten gcesfel van Engeland geftrekt heeft. Daar moést naamhk een Erfgenaam van den Troon gelooren worden, om Jacobus op den zeiven vast te zetten, en om dit oogmerk te beter te bereiken, werd 'er in dit Jaar door twee leren een aanflag gefnaecd , om den Prins van Oranje te vermoorden.

2.. Welke gruwelftukken der fohandelykfte heerschzugt! En hoe was men voornemens dit aan te leggen?

V. De twee gemelde Jeren zogten , eerst in Amfleldam eenen Duitfeher om te koopen , om den Prins door vergif om te brengen, dan die man te eerlyk zynde, om dusdaaIrig verfoeilyk fchelmftuk te onderneemen, trokken zy zelve naa den Haag, en op de Baagfcbe Jaarmarkt of kermis, zogten zy

aelve gelegenheid, die egter mislukte. ■ ■

De

Sluiten