Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAO. 16*89.)'TOREENIODK NEDERLANDEN. I33

die hier van op zynen togt naa Union onderrig: werd, zond hem drie Heeren toe, om hem te bidden, dat hy zig naa Ham, een Lusthuis van de Gnavin van Lauderdalt, begeven wilde, doende ten zelfden tyde een Regiment naa Londen trekken, het welk zig van de Paleizen van St. James en tFiteball meester ma .kte. De Koning, die zigjn het laatfle bevond, bleef dien nagt in bewaaring

van 's Prinfen Soldaaten. Een uur na

middernagt kwamen de drie Heeren by den Koning, die kvvaiyk nemende, dat men hem gewekt had, verklaarde, liever naa Rocbefler, dan naa lam te willen vertrekken, waarin de Prins, die te Windfor was, bewilligde. Dit deed de Koning den a8fien December* en de Prins kwam denzelfden dag in Londen]

nemende zyn verblyf te St. James. - 'm

De Koning bleef daar tot den 3 Januzry 1689, wanneer hy 'snagts uit zyne Slaapka« mer floop, te paard fteeg, en weder, niet meer dan van drie perfoonen verzeld, naar den Zeekant reed , alwaar hy ftheep ge«aan, gelukkig in Frankryk aanlandde, —m

P-QCÏT4

Sluiten