Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toS GESCHIEDENISSEN DEit

Doch eer de Koning Enge'and nog verliet, deed Frankryk door d'Avaux den Oorlog aan de Staaten verklaaren, zynde het Manifest daarvan reeds geteekend den ctfften No. vember 1688.

Z. Dit moet den Staat in geene kleine verlegenheid gebragt hebben ; was men in ftaat^om Lodewyk het hoofd te bieden?

V. Dit zal u het vervolg doen zien, thans vervolgen wy de Engelfche zaal? en. Den suften van de maand February 1689. na dat de Frins en Prinfesfe genoegen genomen hadden in de befluiten, die vastgefteld waren , werd aan htm, den volgenden dag, zittende op twee Armftoelen , onder een verhemelte, in de groote Zaal van Witebal, door de twee huizen der Conventie de Kroon plegtig aangeboden , vooraf egter werd 'er eene uitvoerige verklaaring gelezen, vervattende eene optelling van de voornaamfte byzonderheden , waar in Jakobus de II. de grondwetten van het Ryk gefchonden had.—. Voorts werd hy gezegd, den Troon te hebben afgeftaan enz. Pe Prins hield hier op

eene

Sluiten