Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TE2EENIGDE NEDERLANDEN.

den Koning en Koningin geluk te wenfchen, maakten met Zyne Majefteit wel eenige fchikkingen , doch die men geerne anders gehad had — Dan , men moest daar in bewilligen , en kort daarna kwam, op fterke aanhouding der Staaten, de Oorlogsverklaring te voorfchyn, maar Lodewyk bleef Willen, dien hy den Overweldiger noemde, niet fchuldig, en dus had men eenen feilen Oorlog te verwagten . maar de Koning van Engeland drong fterker aan, op het uitrusten der Vloot alhier, dan 'er wel in Engeland aan gearbeid werd, en hier had men meer dan eene reden , om 'er zo veel haast niet mede te

maaken. Eindelyk trof men een ver-»

d«g, om den handel op Frankryk meer en meer te beletten , als ook een verweerend Verbond. - Vergeefsch egter poogde men eenig meerder voordeel voor den Koophandel in Engeland te bedingen, en niet dan na lang aanhouden trad Groot Brittanniën in het Verbond tusfehen den Keizer en de Staa* ten. —— Doch men moet tevens bekenneny dat de Koning de handen vol had, om de

Sluiten