Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jrio

GESCIIIEDEMSSEN DEIÏ

Ieren tot onderwerping te brengen. * Tm

tusfehen hadden de Franfcben eenen aanüóg voor op Suriname, die hun mislukte, maar

«S"f. Euflatius werd door hun veroverd,

Thans ontftond 'er ook twist tusfehen Koning Willem en de S:ad van Amfleldam, over het zenden der Nominatie van Schepenen naa Londen ; als ook met Dordrecht; doch van meer belang was nog het volgende. —• Terftond na zyne verheffing tot den Troon van Engeland had hy eenigen zyner gunfte* Üngen , die met hem waren overgeftoken , begunftigd met eerambten5-onder deezen was Willem Bentinck, zyn hartsvriend , tot zyn geheimraad, eerfte Edelman van zyne Bedkamer, en kort daarna Baron van Circencester, Burggraaf van Falconhery , en Graave

van Portland verheeven. ™ -. Deeze Heer

Beatinch , de Heerlykheid Drummeien by Geertruidenherg, en zedert die van Rhson verkreegen hebbende, was federt \6~6, befchreeven geweest in het Lid der Edelen van Holland , en men vernam in het Jaar 1690, dat h$r binnen kort herwaatds ftond te

kee»

Sluiten