Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREENIC.DE NEDEHLAWDSN", Ujf

ken hunne deegecs, één der Verklikkers,1 die den Tamboer het vaatje van den fchou. der wilde iigten, werd door oenen de* Schutters doodgeflokcn. De Pagters en Deurwaarders begaven zig toen naa den Schout, den Heere van Zuil en van Nyvelt% alwaar zy den Wynkooper Komelis Kasterma» van den manflag befchuldigden, die nog denzelfden nagt, van de wagt komende, gegreepen werd, en op den ti Septembe* beleed hy het feit. Den zestiende» werd hy onthaIsd,"ten aanzien van een ongelooflyfe getal Aanfchouwers, morrende, dat hy on. fchuldig ter dood gebragt wierd, en het feic alleen bekend had, uit vreeze voor de Pyn«-

bank. « . Het ongeluk wilde, dat de

Scherpregter, door ontfteltenis. wel zes of zeven flagen doen moest, eer het hoofd van den romp was, het welk de gemeente nog meer in den waan zyner onfchuld bevestigde. Daags daar san verfpreidde zig het gerugt, dat de Tamboer verklaard had dar

^ het was, die den manilcg begaan had .

Daar op werd het huis van den Pagrcr Pieten

va*.

Sluiten