Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IiS geschiedenissen' 03»

dra de Soldaaten vertrokken waren, werdi het ftuk van de overzyde gehaald , en daar siede de deur aan fpaanders gefchooten , en' het Huis vervolgends geheel en al uitgeplunderd. Na het plegen van verderen fpoorloosen moedwil werd de Scheut van zyn Ambt verlaaten , en dit by voorraad bekleed door den Prefident Scheepen Jokob Beyer , en eenige dagen daarna opgedraagen aan denHeere J. M. Braauvs, Nu mompelde men nog wel, van het Huis van een' Schepen te Willen plunderen , doch dit beloofden de Burgers te zullen beletten ; ook bedaarde het graauw allengskens, eenige van de voor* naamfte aanftokers, om den Schout den voette ligten, werden naderhand gegreepen, en in den Haag te regt gefteld.

Z. Hoe liep het te Haar hm af?

V. Daar ontftond het oproer uit nog ge« rtngcr beginzels, doch fteeg niet tot diehoogte , dewyl het eerder gefluit werd , en de verbittering zo groot niet was. ■-— Te Haarlem was eene Keure afgekondigd tegen het rooken van Tabak op Straat, op,

Wa*

Sluiten