Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tl% GESCHIEDENISSEN DER

Staaten van Holland en door de Magiftraat der Stad openlyk bedankt werd

Z. Weder een nieuw bewys in s'Lands Gefchiedenis, hoe noodzaaklyk eene goede en welgeoefende Burgery is , ter handhaaving van de achtbaarheid van wakkere Regenten , en de veiligheid der Ingezetenen. Nu zou ik u vragen moeten, Vader, hoe het met de Oorlogszaaken thans ftond, maar ik vreeze, u geduld te zeer te vergen ? "

V. Ons Gefprek is reeds lang genoeg gerekt, wy zullen daarom liefst hier afbreeken, en den draad der gebeurtenisfen in een volgend hervatten.

I N-

Sluiten