Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREINIGDE NBDEBEANMfl.

f&tn 1479 dooden en 1692 gekwettten. Onder de Gefneuvelden waren veele mannen van naam, byzonder van de Engelfchen. Doch de Franfcben hadden weinig minder Volk verloorèn, en ook veele voornaame Perfoonaadjen; maarzy hadden het Slagveld benouden. De Bondgenooten, niet weder aan den flag kunnende komen, wierpen bezetting in DLxmuiden en Veurne , waarop de Iranfchen het oog hadden. Voor het einde van September fcheidden de Legers uit elanderen, en Koning miler» begaf zig naar het Loe, waar na de Franfcben nog eenen ▼rugteloezen aanflag ondernaamen op Charleroi en Hoey. - In ËrgelaHd omd£kte mm

een fchardelyk verraad, waarmede men het gemunt had, om Koning milem in het Leger of elders van het leven te berooven; de.

°mdekt z^> ontving een zekere Du lüont, één van de Hoofdbelyden,- na gedaane b,kendtenis, de verdiende firaiTe, rus ool< zekere Grandval.

2- Was, onder al dit Krygirumoer, het ne*o Vaderland thans van binnen in rnst

cf.

Sluiten