Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAO, 1593.) VEREBNIGDE NEDERLANDEN.

naderhand zelf verklaarde, zig, kort na het gevegt by Stunhri.», naar DuittMmi enZvitzerland begeven, om den ftaat der Grenzen v*n Duitseiland tegen /Wry* fe onderzoeken, en vooral om den Heer è'Ameht, Ambasfadeur van h, Zwitzerlanê te ondertasten, omtrent het oogmerk van den Koning zynen Meester ten aanzien van de Vrede, om hier van onderrigt, zo hy meende, zig te beter van zynen pHgt jegens het Vaderland te kunnen

kwyten. Doch alzo hy deeze reize

buiten kennis van den Stadhouder en van de' Hooge Regeering ondernomen had, werd zy

hem naderhand ten kwaadflen geduid ,

Hy was met d'Amelot overeengekomen, dat die hem de gedachten des Konings op het ftuk van de Vrede zou doen toekomen, en vooral op het punt van de Grens/leden in de Spaa.fcbe Nederlanden tot verzekering van deezen Staat. _ In January ^ J vozende Jaar ,tf93. vervoegde zfg fey hem m den Haag een Franschman, Robert da f*9 0f * Pnes da Pillis genaamd, door F 7 d'Ame.

Sluiten