Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VZREENIGDE NEDERLANDEN. ig5

gegeeven, of, zo als hy naderhand zelf ver-

klaarde, zulks van de nand gewezen. Da

Tlesfls had naderhand l^st gekregen, om hein 20,009 Ryksdaalders te helooven, zo hy Dor* drecbt bewegen, kon, om de andere Leden der Regeering voor te gaan , in 't toeflemmen van een Ontwerp, waar op de alge»

meene Vrede volgen kon. Geduurende

deeze en meer andere handelingen werd da Plesfis en een ander Fransc^iman, met wien hy gefprooken had , in hegtenis genoomen. Halewyn kreeg hier van kennis te Amfleldam, doch niet wetende, dat du Plesfis ook gevat was, fchreef hy deezen een Briefje met eene verkeerde hand, om hem te waarfchuwen, miar du Plesfis zat reeds op de Voorpoorte , diar Halewyn eerlang mede gezet werd. Du Plesfis beleed ope-dyk, dat hy met Halewyn over het werk der Vrede heimelyk gehandeld , dol» met niemand

anders gefprooken had. Halewyn ont-

kende dir niet, maar dacht niet, daar mede misdaan te hebben, alzo by de Oorlogsverklaaring alleeniyk zulke onderhandelingen

me:

Sluiten