Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN DEP.-

met den Vyand verboden waren, die ten-, nadeele van den Staat ftrektcn, dair hy niets dan s'Lands Welvaart beoogd had , verklaarende zig voorts in allen deelen, als ecna man, die meer om zyne eer dan om zyn leven gaf, fchoon fomtyds wat al te fierk uitvaarende , want voor zyne Richters verzogt hebbende , vrymoedig te mogen fpreekcn 9 zeide hy: „.Dat iemand, die eerlyke midde,, len aanwendde , ter bekoming eener goe„ de Vrede, zo weinig misdaadig was, dat ,, men hem veel eer een beeld behoorde op j, te rigtep. —— Hy fchroomde niet zulk „ eene handeling aan te vangen, zelfs met ,,. gevaar zyns levens, en was liever dood» „ dan dat hy langer zien zou, dat men de „ luiden hier goed en bloed deed geven, ,->» om Dobbe D$bbe Dob en 7*0» Fare te „ fpeelen voor den Koning van Engeland.'''' — Men deed hem , dit gezegd hebbende , een. weinig buiten ftaan, en las hem daarna, weder binnen gekomen, de woorden , welke men uit zyrten mond opgefchreven h.;d, voor, hem vragende; Of by ze niet had ge-

fproo-

Sluiten