Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï44. GESCHIEDENISSEN DIE

deerd door de Bondgenooten, fchoon al!e:n op de eerstgemelde plaats het meeste nadeel werd aangebragt, en in de tweede niet meer dan co Bomben geworpen werden, terwyl de onderneming op de laatfte geheel mislukte. —Agt Staatfche Oorlogfchepen, de graanvloot, die naar Frankryk wilde, veroverd hebbende, werd dezelve hen , door Jan Bart, op de hoogte van Texel ontnomen, en veilig in de Havens van Frankryk gebragt. Wat de» Oorlog te Land betreft, de nieuw aangeftelde Veldmaarfchalk Hertog van Holflein Pioen veroverde Heey, en dit was ook al wat 'er voorviel.

Z. Inmiddels waren 'er weder groote fchatten verfpild; maar Frankryk verrigtte toch ook niets, naar het fchynt, in de Nederlanden.

V. Hy deed ook thans weder nieuwe voorflagen tot Vrede, en, nadat de Staaten een nieuw Verdrag met den Hertog van Brenswyk Wolfcnbuttel geflooten hadden, vertoonde zig de begeerte naar de Vrede

algercecner dan voorheen. Frankryk

zond

Sluiten