Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAo. „S950 vmeenigde Nederlanden. h7

li'"'"' j5ar *> welk Jaar ^fl„iam

ook door «„e geweldige opfchuddlng van ■oof- en piondering fe{chokt m^ S o~to Prins m.rll mmir ^ g

Kot ^ Vert'aar<le

de" "L ; " Werd in Zyne P"«»

Va" ^'"W , „„der de Voogdyfchan van zyne Moeder. "-Wcnap

denV hebin '3Dg "ie' h00ren <*meen van oen Koning in a

££Z ?rd dit ««o *am=,,z«e.

.ê vl '7 omdekt'om K°»ia* ™**

» vermoorden , en >W , ale me[ Vloot «teRft,^ ee '8-

Troon te herilellen. . . D„ , /,

JJ*-.—* oa den dood ™^C; ^ er toe de toebereiden gemM!;tj2rta; delden daarover me. den onttroonden Ko'ng; - 2?n „atnnr.yite d Hertog van W ft* in de m3m« Pebrnary naar £,geW 8ver

vertrek van daar beraamde men tyd en wy2e omde„Koningom[ebrengen;docbweto^

tett K ï00rea «rd het aan den Graave G 1 vai

Sluiten