Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

150 (AO. IC'97.) GESCHIEDENISSEN DER.

dit Jaar. Thans werd het Oftrooi voor de Oost Indifche Mhatfchappy hier te lande vernieuwd. De h ndelingen aan het Zzveedfche Hof werden zo verre voortgezet, dat Koning Willem van oordeel was, dat men , onder bemiddeling der Zweeden , behoorde mede te handelen, en, nadat de Staaten daartoe bewilligd hadden, haalden zy 'er den Keizer in 't begin van 1697. insgelyks toe over, gelyk 'er de Enge'fcben ook alles toe bcgonden aan te wenden. Dus kwam men al langzaamerhand zo verre , dat men begon te raadplegen over de pkiats, alwaar over de algemeene Vrede het Congres ftond gehouden te worden, waartoe dan het Huis te Ryswyk by het Durp van dien naam in de Nabuurfchap van s'Graverhage bepaald werd; het welk in eigendom behoorde aan Koning Willem, en daartoe zo bekwaam was; als of Fredrik Hendrik deszejfs ftichter , het ten dien einde had laaten vervaardigen. Op den 9den Mei werden de onderhandelingen op hetzelve aangevangen.

Z. Had

Sluiten