Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEi&i&icBÉ Nederlanden. ï3i

Z. Had 'er, geduurende dit gewigtig tydmP no? een Veidtogt plaats ?

V. Lodezvyk de XlK Srfcheen te veld voor dat de Bondgenooten gereed waren! Koning mtlem was niet voor het begin van

Meym Hollandsen. Dra maaktetï

de Iranfcben zig meester van Aafb . Qok ^ magtigden zy Barcelona, en maakten eenige voortgangen in de msï- Mm, en vcröy^ «en eene HoBandfche Köopvaardy. Vloot.

Z- Wel, deeden de Onzen dan niets? Waar waren de Engelfche Vlooten? Wat baatte ons de naauwe verëeniging met dat Ky*r, daar alles dus tegen liep? V. Zacht, gy fchynt aIs het gera?en

lICn tyd te^ken, welk zeer misnoegd was Overhet beleid der Zeezaaken , byzon-

n r h Ö 'd;iar deK°ni^ zelf met ichaamde te yproon u

ZCfgen> dat hy onkundig was m den Oorlog ter Zee.

Z. En hy had 'er wel mogen byvoe2en "»« gelukkig te Land. joegen,

gevV^n"^^^^ de*^ De Zeekans is altoos hachJyfc

Sluiten