Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pi'i , toen ziende, fit het Fr„»lr,k „„ je wil

Z t0"'ucht tot de Roomschgezinde V„r. «en onder de Bondgenooten, ,ragtenite d;e OP zyne zyde te kryge„. Daar ^ J< dan den gefchrift verfpreid , waar in beweerd werd, da, hnn belang vorderde, om hem weder op den Troon te hertellen -

?°ntr3k verK,a"-de kor, daar op dóór den Hertog v,„ BmJlm ^ ^

ft«W, dat Zyne Allerchristelyklie Male.

«» kunnen bewogen worden, ol ope„„k by he, Verdrag van Vrede 2 verfden, da, hy Ko„hlg ^ belchermen zon, ioch ^ ky m^ ^

welw.de orloo„„.bcmsee„e„onder(la„d e alle, bewy2e„, noc„ Koni„g y

ten zynen opzig.e eeniKzins ,e zu!.et]

"'sten. *'<■ zon hy hem va„ zyn Hof doen ver.rekKen naar Mgn.„ of„„„ f doch hy vorderde daarën.egen, da, K„„lng

PO LT 6 ,Gem",ta ~ ".co" Pond Sterhng,,,,,^ deed betaaled, 2y„de

*• *■ ,eedS ,e vooren door 3ak,l ,oége.

c 8 legt

Sluiten