Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IS8 GESCHIEDENISSEN DER

Troon van Engeland, en des Keörvorfte» van Saven op dien van Poolen, den Keurvorst

naaryverig gemaakt had. . Hy ZOgt van

toen af de gunst des Keizers meer dan voorheen, dewyl deeze hem het eerst in de Waardigheid van Koning van Pruis/en moest erkennen, echter verzuimde hy zyne belangen niet by Engeland en deezen Staat, met welke Mogendheden hy de oude Verbonden vernieuwde, op hoope, dat zy hem in zyne

nieuwe waardigheid erkennen zouden. -

Om die reden hield hv zig ook onzydig omtrent Zweeden, doch 'er verliep nog eenige

tyd, eer hy voor Koning erken 1 werd.

In Engeland was, middelerwyl dat de Koning in Holland was, iets voorgevallen, het welk eenige opmerking baarde. Aldaar was de Zoon van Prinlesfe Anna , de Hertog van Clecester, overleeden, na welke de Hertoginne Weduwe van Hanover de naafte Proteftantfche Erfgenaame der Kroon was. Niet zo zeer deszelfs dood, als wel dat Koning Willem op het Loo berigc ontving , dat de iMufesfe Anna van dit fterfgeva! kennis had K> » ge*

Sluiten